lørdag den 9. september 2017
Regnormeaften 6. september 2017

En aften med mange regnorme i overfladen af marken med rapsstub.
De dybdeborende regnorme Lumbricus Terrestris laver gange, der når ned i over 2 meters dybde.
De indtager udelukkende føde fra overfladen i form af organisk materiale som halm og gamle blade, og det trækkes sammen til små bunker over deres gange. Efterfølgende trækkes det efter behov ned i gangene, hvor de fordøjer det og omsætter materialet.
Undersøgelser har vist, at en optimal bestand kan omsætte 150 tons materiale per hektar årligt! Det er ufatteligt store mængder.
Det frigører tilsvarende meget store mængder næringsstoffer, som er plantetilgængeligt.
Jordens struktur forbedres og evnen til at optage store mængder nedbør forbedres.
Er der nok af disse regnorme, skal man slet ikke tænke på jordbearbejdning eller såkaldt "jordløsning", for det klarer disse regnorme.
Problemet er, at mange ikke tror det er muligt, fordi de ikke kan opleve det på deres jord. Det er forståeligt, for når jorden har været mishandlet med plov og rotorharve i 20-30-40 år, halmen har været fjernet og der har været kørt med tunge maskiner og måske endda på forkerte tidspunkter, så er der virkelig lang vej.......
Det er indlysende, at 30 års mishandling af jorden ikke kan ændres på et år! Det tager meget lang tid, og derfor opgiver de fleste på forhånd, og kalder det "religiøst".
Men i virkeligheden er det blot sund logik og sund jord.
Jeg har selv brugt 30 år på at ændre tilstanden. Først ved at snitte og nedmulde al halmen i pløjetiden. Dernæst ved Reduceret jordbearbejdning indtil 2011 og siden ved direkte såning og ved at undlade jordbearbejdning.
Heldigvis har jeg ikke solgt halm i alle disse år, for det ville være en dårlig byttehandel, hvor jeg ville have fået en gold og ødelagt jord, som koster stort slid og masser af diesel at dyrke, og som ville være mere sårbar overfor regn og trafik.

Filmen kan også ses i en lidt bedre kvalitet her
Ingen kommentarer: